Dominik Bugár
KONTAKT


Ing. Dominik Bugár
fotograf
lektor digitálnej fotografie


e-mail:
dominik.bugar@gmail.com


telefón:
+421 915 999 662
obrázok obrázok

Každá ľuďská spoločnosť do istej miery komunikuje v obrazoch. Čím je vyspelejšia, tým viac. Zrak je najdominantnejším zmyslom človeka, preto vizuálny vnem má obrovskú silu, ktorá môže pôsobiť na ľudí. Fotografia má v súčasnosti výsadné postavenie v oblasti vizuálnej komunikácie a to prakticky v každej sfére, od obchodu, cez zábavu až po rodinu.


Ponúkam vám nasledovné služby v oblasti fotografie:

 • dekoratívne fotografie
  • pre hotely, penzióny, reštaurácie, kaviarne a bary
  • pre spoločenské priestory
  • pre reprezentatívne priestory firiem
  • pre byty, domácnosti

 • propagačné fotografie
  • pre oblasť cestovného ruchu
  • pre ubytovacie a stravovacie zariadenia
  • pre reklamné agentúry
  • pre podnikateľské subjekty

 • ilustračné fotografie
  • do časopisov, kníh a rôznych publikácií
  • pre vydavateľstvá

 • produktová fotografia
  • do katalógov, prospektov a produktových materiálov
  • pre publikovanie na internete

V rámci svojich služieb sa zameriavam na tvorbu kreatívnych a zaujímavých fotografií, s dôrazom na vysokú technickú aj obsahovú kvalitu. Mojim poslaním je naplniť vaše predstavy a prispieť k dosiahnutiu vašich cieľov.


© Dominik Bugár Všetky práva vyhradené